Theme

Magkakampi kasi si Nick at Bribe.

Amp.

Bribe says, “DUMP HIM AND DUMP ME TOO OKAY :(“

Nick says, “You’re being mean to him again. Isa pa, mag-aaway tayo.”

:|

  1. thebribery said: Hahahahahahahahaha. For you. :)
  2. xskanksandteenangst posted this